maandag 25 oktober 2021

De Kristallen Toren - toewijding aan het Hoogste Licht

Aan de rand van de wereld bevinden zich de Glazen Bergen. Daar, op de hoogste, steilste berg van glas, staat de Kristallen Toren, die reikt tot in de wolken. Bovenin de toren woont al eeuwenlang een betoverde prinses. Zij is de allermooiste en allerliefste prinses ooit, maar niemand kan haar bereiken. Daarvoor is haar toren te hoog en de bergen te scherp en verraderlijk. Bovendien worden de Glazen Bergen nog onveiliger gemaakt door de levensgevaarlijke draken die er rondvliegen.

Ieder jaar komen van heinde en verre moedige ridders naar de Glazen Bergen om de prinses te bevrijden. Echter, geen van hen is daar ooit in geslaagd, nu al honderden jaren lang. En zo moet de prinses, jaar in jaar uit, toezien hoe moedige, nobele jongemannen klimmend en vechtend de dood vinden aan de voet van haar toren.


Op zekere dag voelt de prinses dat het voor haar tijd is om er iets aan te doen. Ze haalt het linnen van haar bed, neemt de gordijnen van de muur, haalt al haar jurken en onderjurken uit de kast en knoopt alle stof tot een lang touw. Dan neemt ze al haar kostbare kettingen en armbanden en knoopt die aan het touw vast, zodat het nog langer wordt. Als ze dan in de verte een ridder aan ziet komen, daalt ze langs het touw af langs de toren en de bergen, steeds alert dat de draken haar niet opmerken. Het geïmproviseerde touw van de prinses reikt bijna tot de toppen van de hoogste bomen. De prinses waagt de sprong naar een boomkruin. Dan is er geen weg meer terug, maar dat kan haar niets schelen. 


Terwijl de prinses door de boomtakken omlaag klimt, is ze dolgelukkig dat ze vrij is en op het punt staat de man van haar leven te ontmoeten. De ridder rijdt net het bos in wanneer de prinses uit het gebladerte tevoorschijn komt en haar eerste stap op Aarde zet. Eerst is hij verrast en verward, maar de prinses legt hem alles uit en dan zijn ze samen heel blij. De ridder is opgelucht dat hij de dodelijke Glazen Bergen niet hoeft te trotseren en dat hij de uitverkorene blijkt te zijn - de eerste en enige mens die de prinses heeft bereikt!


Na een paar uur is de euforie echter gezakt, is de ridder wat meer vertrouwd geraakt met de prinses en begint hij te twijfelen. Hij heeft van kinds af aan gedroomd van het grote avontuur waarin hij de bergen, de draken en de toren zou trotseren en de wereld zou tonen wie hij is. Hij heeft zich daar zijn hele leven op voorbereid. En is dit het nu?


De ridder gaat ook twijfelen over de prinses. Haar kleding is gescheurd, haar lange haar zit hopeloos in de war en vol bladeren en ze draagt helemaal geen juwelen. Ze lijkt ook iets onzeker, omdat ze zich bevindt in een voor haar nieuwe, onbekende wereld. Verder spreekt ze vreemd, in een eeuwenoud accent, met rare woorden die ze zelf heeft bedacht in haar jaren van eenzaamheid, hoog in de toren.


De ridder, zelf de kroonprins van een machtig koninkrijk, realiseert zich dat de prinses geen bezittingen heeft en geen invloedrijke familie; helemaal geen familie zelfs. De ridder begint zich zorgen te maken over de reacties van zijn vader en de edelen en de hovelingen als hij straks thuiskomt met een prinses in een oude, kapotte jurk. Dan bedenkt hij dat mensen hem kunnen uitlachen als hij vertelt dat hij geen berg heeft hoeven beklimmen en nul draken heeft hoeven verslaan om de prinses te bereiken; dat hij zijn schitterende uitrusting alleen draagt voor de sier. Zo maakt de ridder zich steeds meer zorgen.


Tegen de avond is de ridder zover dat hij besluit zonder de prinses huiswaarts te keren en de hele onderneming te vergeten. Hij wenst de prinses het beste en geeft dan zijn paard de sporen.


De prinses is eerst met stomheid geslagen en huilt dan uren aaneen om haar droom, die zo ruw uiteen is gespat. En ze begint zich af te vragen of ze er goed aan heeft gedaan om uit haar toren omlaag te komen. Dan realiseert ze zich dat ze alleen is op Aarde, zonder eten of zelfs maar een deken; en überhaupt zonder overlevingsvaardigheden.


Het bos wordt donkerder en enger, maar vuurvliegjes komen naar de prinses en leiden haar naar een beekje met helder water, waar heerlijke bessen groeien. Nachtvogels zingen voor haar rustgevende tonen en een lief zwerfhondje komt over haar waken. De prinses gaat liggen onder de koesterende takken van een treurwilg, omringd door vuurvliegjes die haar herinneren aan de sterren waar ze vroeger tussen sliep. Ze valt in slaap met de hoopvolle gedachte: "Met alle lieve steun die ik krijg, kan ik hier misschien toch overleven en misschien zelfs gelukkig zijn." En de prinses droomt dat eenhoorns en verlichte witte paarden naar haar komen en haar geruststellen; dat ze er goed aan heeft gedaan om van haar toren af te dalen; dat ze er altijd voor haar zullen zijn en dat alles goed komt.


Uit het boek "Ridders van Licht" door Barbara Borecka en Rene Argonijt.Soulmate - Liefde

 Zielsliefde is onvoorwaardelijk. Aan de ware, diepgevoelde liefde van je Ziel zijn geen voorwaarden verbonden: die liefde is er altijd, wat je ook doet, denkt of voelt.

Het is goed om je met die onvoorwaardelijke liefde te verbinden, dat contact te koesteren en te expanderen, er meer energie rond op te bouwen en het meer te verbinden met het aardse vlak.

Onderweg kunnen angstige delen van je zich gaan verzetten tegen de niveaus van liefde die je in je leven introduceert. Dat kan spanning veroorzaken. Wanneer die spanning teveel wordt, zoek dan opluchting, laat het allemaal open en laat de processen hun natuurlijke loop nemen. Geef alle processen de tijd en vraag om de meest harmonieuze manier waarop de situatie zich kan ontplooien.
Jouw intentie om meer jezelf te worden, meer het liefdevolle wezen te worden dat je echt bent, zal je blijven voortstuwen op je Pad van Licht.

Vertrouw op het Universum. Vertrouw op de wijsheid van je Ziel.
Vertrouw erop dat de Levensstroom goed is en dat zij je brengt waar het goed is voor jou.

De mens heeft in het verleden veel angst gevibreerd en vanuit die angstenergie heeft de mens gevaar gecreëerd. Als antwoord op het gevaar zijn we ons gaan verdedigen, bewapenen, organiseren en disciplineren.
Maar dat is niet het goede antwoord op gevaar, omdat het niet het goede antwoord is op angst.
Het goede antwoord op angst is het loslaten van de angst. Het goede antwoord op angst is het vibreren van Vrede, Veiligheid, Harmonie en Liefde: Essenties van onze Goddelijkheid.

Transformeer de angst in je energieveld zoveel als je kunt. Je kunt daarmee beginnen door je intentie daartoe uit te spreken. "Ik wil niet leven als een slaaf van angst," kun je zeggen. "Ik wil leven in volheid. Ik wil in mijn kracht staan en zijn wie ik echt ben. Ik wil leven in harmonie met de wereld en mezelf."
Verbind je met de energie van je Ziel. Die kent geen angst, twijfel of onzekerheid. Je kunt ook het Universum vragen je de weg te wijzen en je de goede kant op te helpen.

Uit ons boek: ‘Liefde en Vrijheid’ door Barbara Borecka en Rene Argonijt, Uitgeverij Hajefa.

Je kunt meer lezen over mijn activiteiten en onze boeken  op
http://www.schoolvooradelaars.nl we hebben daar speciale info erover geplaatst. Op mijn website kun je ook gratis miniboekjes downloaden. 


maandag 4 oktober 2021

 Inleiding uit het boek 'Ridders van Licht'

Hoop houden

 De verhalen van Koning Arthur en zijn ridders spreken nog altijd veel mensen aan. Hetzelfde geldt voor moderne heldenverhalen, zoals Star Wars en The Lord of the Rings. Dat is niet vreemd: al deze verhalen gaan in wezen over wat zich, op diepere niveaus, afspeelt in onze eigen wereld. Ze spelen zich af in dimensies die indirect verbonden zijn met onze aardse wereld. De meeste mensen zijn zich niet bewust van deze dimensies, maar dat maakt ze niet minder echt. 

Daar, in de dimensies van spirituele visioenen, sprookjes en legenden, speelt zich in alle openheid en helderheid iets af waarvan we in onze aardse werkelijkheid meestal slechts een versluierde, moeilijk waarneembare reflectie kunnen waarnemen: de strijd tussen Licht en duister. 

Die strijd is op Aarde net zo goed gaande als in onze sprookjes en legenden. Ook de Aarde wordt regelmatig geplaagd door draken van angst en monsters van frustratie. Ziekte, machteloosheid, terreur, dood en gebrek vormen het duister in onze wereld. Licht is hier gelukkig ook, in de vorm van al het goede, al het optimistische, al het vertrouwende en betrouwbare; alles wat een directe uitdrukking wil, kan en durft te zijn van de liefde die ten grondslag ligt aan het Universum.

Ook op Aarde wordt de strijd tussen Licht en duister gevoerd - iedere minuut van iedere dag. En net als in de legenden zijn er ook op Aarde helden die voorgaan in die strijd: mensen die hun angsten opzij zetten, hun innerlijke kracht mobiliseren en in de bres springen voor het Goede. En net als in de legenden kun jij je met die helden identificeren, met hen meeleven, hen aanmoedigen en hen toewensen dat ze slagen. Echter, in tegenstelling tot de wereld van legenden, kun je op Aarde ook zelf een held zijn. 

Diep van binnen bén je ook een held. Misschien ken je jezelf als een bangerik of een egoïst, maar dat geeft dan alleen maar aan hoe ver je bent verwijderd van wie je werkelijk bent. Diep van binnen ben je zelfs een superheld: een nobele, edelmoedige, rechtvaardige held met bovenmenselijke krachten, die onvermoeibaar strijdt voor het Licht, voor het Goede. Zo'n held noem ik een ridder. 

Hoewel ik dat toen nog niet zo kon benoemen, wist ik al vanaf mijn vroege kindertijd dat een belangrijk onderdeel van mijn levensmissie bestond uit het steunen van mensen die door hun eigenzinnigheid, kracht en leidinggevende, onderwijzende, inspirerende of healende capaciteiten een grote impact hebben of gaan hebben op vele andere mensen - en daarmee op de richting van de maatschappij, de evolutie van de mensheid, de Aarde en de Kosmos; moedige mensen die schitterende, belangrijk wegen openen, nieuwe frequenties van Licht op Aarde neerzetten en energieverbindingen smeden voor vele generaties; die de wetenschap, cultuur, kunst, geestelijke ontwikkeling en vooruitgang van de wereldsamenleving bevorderen - vaak zonder zelf te weten hoeveel verschil ze maken. 

Mijn hele leven word ik al naar plaatsen getrokken die met ridders te maken hebben: Chateau St Gerlach, waar de ridder en later heilige Gerlachus woonde; Hotel Karel V, gevestigd in het oude hoofdkwartier van de Teutoonse Orde, in Utrecht; de hoofdkwartieren van de Johannieter Ridders op Rhodos en Malta; kasteel Mariënburg in Polen en nog een heleboel andere kastelen en kloosters verspreid over heel Europa. Ik heb bijzondere waarnemingen gehad op de vele slagvelden van Europa en Licht uitgestraald op vele militaire begraafplaatsen, waaronder dat van Oosterbeek. Daarnaast had ik contact met vele militaire piloten in Polen en Poolse oorlogsveteranen die in Nederland wonen. 

Het is zelden zo dat iets wat overvloedig in je leven voorkomt, jou zelf helemaal vreemd is. Dat geldt ook voor mij en ridderschap: ik voel ook veel van die energie van ridderschap in mij. Dat is één van de redenen dat ik ben geboren in Polen, waar veel van die energie aanwezig is - onder andere door de strijd die de Polen in de twintigste eeuw hebben gevoerd tegen opeenvolgende bezetters. 

Ik werk in de voorhoede van de wereldwijde bewustwording die gaande is. Veel mensen zouden zelfs zeggen dat mijn werk ver voorbij de grenzen van het redelijke en zinnige gaat ... en dat is een goed teken, vind ik. Ik werk op de cutting edge: aan de grenzen van het bekende, langs de randen van wat voor mogelijk wordt gehouden - en dat is ook iets wat ridders doen.

De wereld van sprookjes en legenden kende ik als kind goed, van mijn vele "innerlijke reizen", bijzondere waarnemingen en paranormale belevenissen. Daarna kwam ik elementen uit deze wereld tegen in mijn leven op Aarde. In sommige levensfasen was dat meer, in andere wat minder. Deze wereld, waar de strijd tussen Licht en duister zo tastbaar is, kwam het meest mijn aardse bestaan binnen in Gdansk, in de jaren tachtig, tijdens de opstand tegen het communistische regime in Polen. 

Er waren in Gdansk veel geweldige ridders om mij heen. Ze durfden het met blote handen, stenen en molotovcocktails op te nemen tegen de zwarte, gemaskerde en gepantserde strijders van het duister, die het machtige Rode Imperium achter zich hadden. Ik ging om met deze ridders, steunde hen, treurde met hen, hield van hen. Als het kon was ik met hen tijdens de strijd, net als zij mijn leven en hele toekomst riskerend voor de hoogste menselijke idealen van vrijheid en waardigheid. 

Er was veel angst want de overmacht van de Rode Duisternis was enorm! Ik heb vaak gezien hoe mijn vrienden in elkaar werden geslagen en werden weggevoerd naar de verschrikkelijke communistische gevangenissen. Ik kon hen dan niet redden en moest leren daarmee te leven. Sommigen liepen over naar de Dark Side, verleid door misinformatie en manipulaties of de macht en de privileges die de communisten boden. Deze gevallen ridders vochten daarna tegen hun vroegere vrienden en metgezellen; hun broeders.

Er was een prachtige broederschap onder de vrijheidsstrijders. Hartverscheurende teksten, poëzie en liedjes bloeiden tussen ons in verzet: over onze martelaars en onze helden, over muren die binnenkort zouden breken en het oude systeem begraven. Eén van ons beschreef onze situatie in zijn gedicht over de grote jacht van de windhonden op de naar vrijheid hunkerende wolven: over een wolf die zelfs in staat is zijn eigen poot af te bijten om zich te bevrijden uit de val; om te kunnen leven in vrijheid; om te kunnen zijn wie hij is. Het ging toen en gaat nu nog altijd over de enorme geestkracht van mensen; over hun power, geloof en moed; over de onbevreesdheid en onoverwinnelijkheid van de vrije geest, zelfs in hopeloze en levensbedreigende situaties.

Johannes Paulus II, onze Poolse Paus, stuurde ons veel zegeningen met woorden van aanmoediging en hoop, die heel veel voor ons betekenden. Hoewel er veel sympathie voor ons was in de wereld, wisten we dat er geen buitenlands leger ons zou komen steunen, want niemand in de wereld durfde het toen op te nemen tegen het Rode Imperium. Wij vreesden dat er heel veel bloed zou vloeien, want het leek alsof we überhaupt geen kans maakten. 

Er werd onder ons veel gebeden. Miljoenen hebben om redding gevraagd aan de spirituele wereld - zoals onze voorouders voor ons hadden gedaan, door vele eeuwen heen. Vele ogen waren gericht op de al eeuwen heiligste plek van Polen: Jasna Gòra, de Tempel op de Berg van Licht, in Częstochowa. Dat is voor mij om nog een andere reden een vertrouwde en dierbare krachtplaats: ik ben geboren op diezelfde berg, naast de tempel, en ik ben daar in mijn jeugd vaak geweest.

Toen brak een tijd aan van ongelooflijke wonderen: het duister trok zich onverwachts terug, zonder verder bloedvergieten. We hadden gewonnen! Het Licht had gewonnen! Vlammen van onze overwinning verspreidden zich snel naar de buurlanden. Het IJzeren Gordijn stortte in. Er was enorme vreugde! Wij dachten er toen niet aan dat er nog vele jaren en veel Licht nodig zou zijn om de diepe wonden die het duister had geslagen, te helen. Maar ook daarin hebben we sindsdien grote stappen gezet. Het Licht overwint uiteindelijk altijd! 

'Wat de mensheid het meest onderscheidt van andere intelligente wezens, in heel het Universum, is ons vermogen om hoop te houden in schijnbaar hopeloze situaties.'
Dit schrijft Steve Rother in zijn boek Her-inneren.[voetnoot: Steve Rother, Her-Inneren (3e druk; Eeserveen 2002)] De mensheid heeft ergens een onbreekbaar optimisme in zich. Wij mensen kunnen verdwaald raken in illusies en wanhoop en gaan geloven dat alles verloren is - of zelfs bij voorbaat al verloren was - en dan nog blijft iets in ons erop vertrouwen dat het allemaal goed komt. We kunnen elkaar verschrikkelijke dingen aandoen en helemaal verstrikt raken in onze ego's - en dan nog blijft iets in ons geloven in onze goedheid. We kunnen oogkleppen opdoen en als kippen-zonder-kop door elkaar rennen en dan nog weet iets in ons dat we wijs zijn en dat we onze weg wel zullen vinden, uiteindelijk. Dat is een fantastisch vermogen; een schitterende superkracht. Als dat is wat ons onderscheidt van de rest van het Universum, ben ik heel blij en trots dat ik deel mag uitmaken van de mensheid. 

Het is dit vermogen, om tegen beter weten in te blijven hopen, dat een hoofdrol speelt in onze heldenverhalen, van Gilgamesh en de Ridders van de Ronde Tafel tot James Bond en Star Trek. Het is ook helden-eigenschap: om nooit bij de pakken neer te gaan zitten, maar altijd weer een uitweg te vinden, het liefst met een slimmigheid of een vaardig gehanteerd zwaard, maar desnoods door alleen maar vol te houden. 

Deze heldenverhalen blijven aanspreken omdat ze mensen iets zeggen over zichzelf en hun wereld. Ze zijn geen vluchtige droombeelden of broze illusies, maar openbaringen van een diepere waarheid: de waarheid dat wij allemaal helden zijn. We worden allemaal geconfronteerd met problemen en moeilijkheden die ons de moed in de schoenen kunnen laten zinken, maar we blijven daar altijd weer uitkomen - en altijd sterker dan we erin gingen.

Ridderschap is iets groots. Het is zelfs iets heiligs. De energie van "ergens achter staan", beschermen, geloven tot het uiterste, tot de dood en daar voorbij, is buitengewoon en kostbaar. Ridders vind je overal waar grote groepen mensen ten einde raad zijn en zich machteloos voelen tegenover ziekte, dood, lijden en de schijnbare willekeur van het lot. Er is niets wat ridders kan tegenhouden. Ridderschap is iets dat ver voorbij vriendschappen gaat en ver voorbij sterfelijkheid en eindigheid. Het strekt zich uit buiten onze dimensies van tijd en ruimte. 

Eer daarom iedereen die de superkracht in zichzelf gevonden heeft en kan blijven staan voor het Goede, tegen allerlei ontmoedigende omstandigheden in. Stuur gedachten en gevoelens van Licht en liefde naar alle buitengewoon krachtige en moedige mensen die je kent en niet kent. Geloof in hun vermogen om het onmogelijke te volbrengen. Moedig hen aan bij het boeken van de overwinningen en het maken van de doorbraken die cruciaal zijn voor het lot van het Universum.

Sta helden, ridders en andere pioniers toe om af te wijken. Geef ruimbaan aan hun bijzondere kracht, eergevoel, trots, eigenwijsheid en vrijheidsdrang. Laat hen jou verrijken met hun natuurlijke nobelheid, heldhaftigheid en rechtvaardigheid. Laat hen jou ontroeren met hun diepe goedheid, zuiverheid en onbevreesdheid, die maken dat zij kunnen blijven staan voor de hoogste idealen van de mensheid tot de allerlaatste slagen van hun hart.

En eer jezelf, die bezig is de superheld in zichzelf te ontdekken en wakker te maken. Stuur gedachten en gevoelens van Licht en liefde naar jezelf, omdat je gedurfd hebt om mens te worden en het avontuur van een mensenleven aan te gaan. Sta jezelf ook toe om af te wijken van de norm. Geef ruimbaan aan jezelf. 

Geloof in je eigen vermogen om het onmogelijke te volbrengen. Besef dat jij de cruciale overwinning kunt boeken: de doorbraak die het lot bepaalt van ons Universum. Dat is wie je werkelijk bent. Misschien slaag je er nog niet in om nu al alle aspecten van je ridderschap op Aarde neer te zetten, maar daar willen wij - René, ik en onze Gidsen en Meesters van het Licht - je in dit boek graag bij helpen.

Uit 'Ridders van Licht', door Barbara Borecka & René Argonijt, Uitgeverij Hajefa
maandag 20 september 2021

Meester in geld!

 Ik ben een Meester in Geld: ik ga helemaal op in Geld. Wanneer ik met Geld ben, weet ik helemaal wat ik doe en hoef ik niet echt na te denken. Het gaat vanzelf. Wanneer ik bezig ben met Geld, ben ik altijd rustig en vriendelijk. Ik ben zeker van mezelf. Al mijn gedachten verdwijnen. Zalig!

Ik krijg energie van Geld. Ik word helemaal warm van Geld. Ik verwelkom alle Geld naar mijn leven, omdat Geld me zo'n goed, zeker en dynamisch gevoel geeft.

Ik heb geweldige investeringen gedaan. Voor weinig Geld, heb ik jaar na jaar plezier van ze. Ze groeien vanzelf en dragen jaarlijks hun vruchten af. Ze verhogen mijn creativiteit, levenslust en plezier in het leven! Zo word ik al jaren verrijkt zonder dat ik ergens heen hoef.

Vele Geldbedragen hebben mijn verwachtingen overtroffen. Er bleek veel meer te genieten te zijn dan ik vantevoren verwachtte. Ik ben ontspannen en opgeladen, vol van verder verrijkende ideeën en zin om die uit te voeren!

Ik hou van Geld. Ik voel me goed met mijn bankrekening. Ik voel me goed wanneer ik Geld ontvang en ik voel me goed wanneer ik het uitgeef, voor mezelf, mijn kinderen en mijn vrienden. Geld maakt me trots en tevreden, wetend dat er door mijn inbreng goede dingen ontstaan.

Ik vind het leuk om te bedenken wat ik allemaal met Geld kan doen. Ik geniet van Geld en van de dingen die Geld me brengt. Ik geniet van de bevestiging dat ik weer een goede investering of rake aankoop heb gedaan. 

Ik harmoniseer me moeiteloos met Geld. Ik voel dat wel heel goed samenwerken en dat Geld heel blij is dat het in mijn handen is, met mijn andere mooie energie. Geld vergroot mijn mogelijkheden. Het verbreedt mijn horizonten. Ik zoveel prachtige plaatsen bezocht en er is nog zoveel wat mij wacht! 

Geld brengt me moeiteloos waar ik wil zijn. Bovendien is er voor ons allerlei hulp beschikbaar: van mijn dierbaren, de regering, banken, winkels en vele lieve Gidsen!

Geld is er altijd op het juiste moment, zelfs wanneer de nood het hoogst is. 

Dit gevoel van rijkdom is zo sprankelend en vreugdevol! Ik zweef over deze fantastische Aarde, in deze heerlijke, overvloedige wereld die ik zelf heb gecreëerd. Elke dag kan ik weer in overvloed kiezen wat ik ga doen. Zoveel Geld en onbeperkte rijkdom geeft een heerlijk gevoel: alles is mogelijk, niets moet. 

Alles kan! Er bestaan alleen maar mogelijkheden! 

Geld komt van heel ver; van diep in mijn Ziel. En Geld is met mij, in het hier en nu, in dit avontuur dat we samen beleven. Mijn metgezel Geld helpt me steeds om bij mijn eigen waarden te blijven. 

Omringd door mijn Geld, voel ik me blij en zorgeloos. Geld zorgt voor mij. Aan al mijn wensen wordt gehoor gegeven. Ik ben blij dat ik steeds weer nieuwe kanten van Geld mag ontdekken en nieuwe Geld-energie mag voelen. 

Ik ben een Meester in Geld geworden doordat ik altijd goed naar Geld heb geluisterd, zonder oordeel. Geld vertelt me dan, diep binnenin me, hoe ik het beste nog meer Geld kan aantrekken. Zo is een bijzondere interactie tussen ons ontstaan, waaruit een warme liefdesband is gegroeid; tussen Geld en mij. Heel regelmatig raken Geld en ik elkaar in ons diepste wezen. Dat geeft dan een enorme energiestoot van Universele Liefde.

Ik ben al vele jaren een Geldmeester. Ik weet dat dit mijn taak, mijn levensmissie is, omdat alles op Geldgebied altijd zo vlot gaat. Wat kan ik nog meer wensen?

Uit 'Zeeën van geld', affirmaties van Rijkdom en overvloed. Je kunt echt vrij zijn op Aarde, liefhebbend en geliefd!

Vele mensen voor ons hebben dat al bewezen! Vele Gidsen en Verlichten herinneren ons daar aan en wijzen ons het pad naar die vrijheid in liefde!
Kies voor een leven in liefde en vrijheid! Ga ervoor!

Laat je er naartoe leiden door de Krachten van het Licht, je hart en je intuïtie. Laat je inspireren, stimuleren en aanmoedigen door iedereen die leeft naar zijn of haar innerlijke wijsheid en integriteit.
Ontwaak samen met iedereen die 's ochtends ontwaakt in de armen van zijn of haar Ware Liefde.
Heb lief met alle mensen die hun leven en omgeving zegenen met de hoge energie van onvoorwaardelijke liefde.
Doe mee met de mensen die doen wat ze het allerliefst willen, wat hen gelukkig maakt en waarin ze geloven; die zich bezighouden met wat echt hun tijd en aandacht waard is: waard om voor te leven!
Vlieg mee met diegenen die hun vleugels uitstrekken en zich laten dragen door de overvloedige stromen van passie, geluk, levendigheid en harmonie die voor iedereen hier beschikbaar zijn!
Wees dankbaar met alle mensen die het Universum eren voor de ontelbare wonderen, mogelijkheden en zegeningen die naar hen toe komen.
Verwarm, net als deze mensen, je hart en het hart van de hele wereld!
Jij hebt dat in je! Laat het naar boven komen. Koester het en geniet ervan! Omarm de liefdevolle en vrije zelf die je in je hebt en die zich perfect aan het ontvouwen is.
Omarm je Ware Zelf!

Uit ons boek ‘Liefde en Vrijheid’ door Barbara Borecka en René Argonijt, uitgegeven door Uitgeverij Hajefa.
Meer teksten, inspiratie, workshops, cursussen, onze boeken, audio albums, gratis miniboekjes te downloaden, info, inschrijvingen:
http://www.schoolvooradelaars.nl .

#liefde #liefdevanmijnleven #soulmate #soulmates #liefdesrelatie #zielsverwanten #zielsverwant #zelfliefde #zelfliefdetips #liefdevol #spiritueleliefde #gelukenliefde #liefhebben #geliefd #geliefde #geliefden #verliefd #bewustleven
#zielsliefde #liefdesrelaties #mijnvriendin #mijnvriend #oprechteliefde #diepgaanderelatie #verliefdheid #relatieadvies #relatiecoach #liefdecoach #hartliefde #r

zondag 22 augustus 2021

Open zijn om te ontvangen

 

Drie hoofdredenen waarom mensen niet creëren wat ze willen creëren:

1) De eerste reden is dat mensen gedachten denken die hun creaties belemmeren: onvrije, halfbewuste gedachten die in een andere richting gaan dan de doelen die ze hebben gesteld. Zulke gedachten steunen de verwezenlijking van die doelen dus niet, maar zitten ze juist in de weg.

 2) Tweede reden is dat mensen gevoelens hebben die niet kloppen met hun creaties. Ze willen bijvoorbeeld krachtdadig optreden, maar voelen zich zwak of onzeker, of ze willen geld creëren, maar voelen zich arm, onveilig of onwaardig.

 3) De derde reden is een te klein vermogen om te ontvangen. Heel veel mensen zijn maar beperkt open om te ontvangen. Aan één kant willen ze iets, maar van een andere kant zijn ze er bang van of niet helemaal zeker of het wel goed voor hen is. Soms zijn mensen ergens zó van geschrokken dat ze een pantser zijn gaan dragen, waardoor ze energetisch voor een groot deel gesloten zijn – ook voor goede energieën.

 Veel mensen zijn gesloten voor geld. Ze zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat het voor hen onveilig is, hier op Aarde, en dat geld niet zomaar naar hen toe kan komen. Of ze geloven in gebrek en geloven daarom dat ze alleen geld kunnen krijgen ten koste van iets of iemand anders. Of ze denken ergens dat geld slecht is en dat het hebzuchtig en egoïstisch is om geld te willen hebben. Veel van dit soort beperkende ideeën hebben mensen overgenomen van andere mensen.

 Mensen kunnen ook het idee hebben dat geld alleen op één bepaalde manier in hun leven kan of mag verschijnen. Andere manieren zijn in hun ogen eerloos of moeilijk of gaan te veel in tegen wat als maatschappelijk correct wordt gezien. Die mensen onderhouden lijstjes met voorwaarden en daar weer selecties van, om te bepalen hoe geld in hun leven moet komen. Door hun exclusieve ideeën en overtuigingen sluiten deze mensen zich af van de natuurlijke, overvloedige stroom van het Universum.

Als mensen zich los weten te maken van zulke beperkende overtuigingen en hun gesloten-zijn-om-te-ontvangen weten om te vormen tot open-zijn-om-te-ontvangen, kunnen hun dromen waar worden.

 Open zijn om te ontvangen kun je oefenen. Bedenk maar hoe het voelt om iets te ontvangen. Hoe voelt het om een cadeau te ontvangen? Hoe voelt het om het zonlicht te ontvangen in je huis? Adem eens diep in. Hoe voelt het om zuurstof te ontvangen in je longen? Wat is dat gevoel om open te zijn om iets te ontvangen? Hoe meer grip je daarop krijgt, hoe meer je het kunt toepassen ook op geldgebied.

 

Oefening

Stel je voor dat je vrij bent van alle beperkingen, dat het veilig is en dat je je goed voelt. Geef jezelf toestemming om alles los te laten en je werkelijk goed en opgelucht te voelen. Stel je voor dat er een enorme overvloed aan steun en liefde voor je is, die ieder moment graag naar je toe stroomt. Stel je voor dat je daar helemaal open voor bent. Neem hier rustig de tijd voor, iedere dag – systematisch en regelmatig.

 

Uit het boek "Geld Creëren: ware doorbraak en bevrijding" (tweede druk) door Barbara Borecka en Rene Argonijt de Groot.maandag 9 augustus 2021

Je openen om te ontvangen

 

De dingen die je wil Creëren blijven niet van je weg omdat ze niet bestaan. Het Universum is overvloedig en onbeperkt: er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden waarop dat wat je wil naar je toe kan komen. Het kan je bereiken in ongelooflijk veel verschillende verschijningsvormen. Wat je wil, is er – in overvloed. Maar het kan moeilijk naar je toe komen als je er gesloten voor bent: als je zelf niet gelooft dat het kan komen. Je doelen kunnen moeilijk naar je toe komen als je zelf niet gelooft dat dat mogelijk is – als je bang bent, als je vindt dat je het niet waard bent of als je ervan overtuigd bent dat het niet mag, dat het niet goed is of dat het niet logisch is. Je moet dus leren je te openen voor de dingen die je in je werkelijkheid wil hebben. Je moet je je afstemmen op wat je wil: op dezelfde of vergelijkbare frequenties. Als je iets wil horen, moet je je radio op de juiste zender zetten. Soms sluit je mogelijkheden voor jezelf af met je overtuigingen - zoals ik kan het me helemaal niet voorstellen dat ik dat zou krijgen”, dat is slecht volgens de kerk” of als ik dat doe, vinden mijn vrienden me stom”. Dan ben je mentaal – en energetisch – afgesloten voor die mogelijkheden. Misschien zijn er wel honderden mogelijkheden die dan je deur voorbijgaan. Die zijn dan voor mensen die denken dat het wél kan en mag – zelfs als ze niet weten hoe.

 De mooie, hoge energie, de schitterende toekomst voor je, afgestemd op je Hoogste Doel, bestaat al. Ook al is het in de verte ... je kunt die kant op. Richt daar je aandacht op! Richt je aandacht op die droom van je, op dat wat je vanuit je hart wil! Hou je daarmee bezig!

 Het belangrijkste is dat je open bent om te ontvangen. Mensen stellen vaak teveel voorwaarden aan hun Creaties. Ze willen iets alleen in een bepaalde vorm ontvangen. Een miljoen denken ze bijvoorbeeld alleen te kunnen ontvangen via de staatsloterij. Maar zo werkt het Universum niet. Het Universum is overvloedig: er zijn talloze wegen waarlangs iets naar je toe kan komen. Ik verbaas me daar nog steeds over.

 Soms hebben mensen in letterlijke zin geen ruimte voor wat ze willen Creëren: ze willen een nieuw meubel of een vriend die bij hen intrekt, maar hun huis is helemaal vol. En als je thuis geen ruimte hebt voor je nieuwe vriend of een ander meubel, heb je daar ook geen ruimte voor in je energetisch systeem. Dat kan de materialisatie van je Creatie blokkeren. Dus kijk of je uitnodigende ruimte hebt voor wat je wil. Vaak hebben mensen alleen ruimte voor iets als het op specifieke voorwaarden komt. Of op een specifiek moment. En niet te veel. En ook niet te snel. Niet te jong. Niet te oud. Niet te warm, maar zeker ook niet te koud ...

 Sta open voor de overvloed van het Universum! Er zijn duizenden manieren waarop iets naar je toe kan komen – manieren die je nooit zou bedenken op persoonlijkheidsniveau. Wat belangrijk is, is dat je een uitnodigende ruimte maakt in je energiesysteem en soms letterlijk in je huis. Of in je werk: zorg dat je je tijd niet helemaal vol plant. Want als je vol bent, heb je geen ruimte om iets nieuws te ontvangen. Als je zorgt dat je energie kan blijven stromen, kunnen dingen die je niet (meer) wil makkelijk doorstromen en wegstromen – zodat er meer ruimte komt voor iets nieuws.

 Het komt geregeld voor dat mensen schrikken van hun Creaties als die werkelijkheid worden. Dat komt ondermeer doordat ze maar gedeeltelijk open zijn om te ontvangen waar ze om hebben gevraagd. Ze hebben bijvoorbeeld verschrikkelijk druk en stressvol werk en Creëren daarom een andere baan. Maar als ze die dan aangeboden krijgen, roepen ze: Ik ben niet klaar, ik ben niet klaar! Het komt te snel!” Op dat geweldige moment waarop ze hun dromen eindelijk realiseren, trekken ze aan de rem. Stoppen! Stoppen! Het gaat me te ver,” roepen ze dan. Ik kan het niet hanteren. Het is me veel te veel. Ik weet niet wat ik er mee aan moet. Ik ben de controle kwijt!” ...

 Veel Gidsen zeggen dat mensen heel weinig vragen en voor heel weinig hulp en giften open staan. Zij zeggen dat er ongelooflijk veel beschikbaar is voor de mensheid, maar dat maar weinig mensen iets ervan kunnen ontvangen. Zorg dus dat je je dromen kunt ontvangen op elke wijze en elk tijdstip dat zij zich aandienen. Zorg dat je echt uitnodigende ruimte hebt voor wat je wil Creëren.

Als je Creatie opeens voor je staat zeg: 'Hoera! Dank je wel Universum!'

 

Uit het boek "De Kunst van Leven: creëren van je werkelijkheid" door Barbara Borecka en Rene Argonijt, bij ons verkrijgbaar inclusief gratis audio album!


De Kristallen Toren - toewijding aan het Hoogste Licht

Aan de rand van de wereld bevinden zich de Glazen Bergen. Daar, op de hoogste, steilste berg van glas, staat de Kristallen Toren, die reikt...